En ekstra høy og bred roll-up

Roll-up’en er like lett å montere som øvrige roll-ups og med en magnetkobling på topprofilen kan man enkelt sette sammen flere roll-ups slik at det blir et perfekt alternativ til messevegger. F. eks. ved å montere 3 XL-roll-ups med 120 cm bredde får du en billedvegg på 3,60 m bredde og opptil 3 m høyde.

Roll-up’en fåes i følgende bredder og høyder:

  • 100 x 200 cm
  • 100 x 250 cm
  • 120 x 200 cm
  • 120 x 250 cm
  • 120 x 300 cm